İZALE-İ ŞUYU(ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI

1) İzale-i Şuyu Nedir?

Paylı veya elbirliği mülkiyetinde, taşınır veya taşınmaz mal üzerinde ortaklığa son vererek şahsi mülkiyete geçişe yarayan dava türüdür. Uygulamada karşımıza miras kanalı ile intikal eden malların kardeşler veya diğer mirasçılar arasında paylaşılamaması veya paylaşıma bir tarafın rıza göstermemesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Paylaşım nasıl olmaktadır?

a) Aynen Taksim Yolu: Taşınır veya taşınmaz malın aynen bölünmesidir. Örneğin, eşit üç parçaya bölünebilen bir tarlanın üçe bölünerek ortaklığın giderilmesi.
b)Satış Yolu: Taşınır veya taşınmaz malın mahkeme kanalı ile satılarak bedelinin paydaşlar arasında bölüştürülmesidir.

2) Davayı kimler açabilir?

Dava, taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılacaktır. Davayı, mirasçılardan biri diğer mirasçılara açabileceği gibi birden fazla mirasçı da diğer diğer mirasçılara karşı açabilmektedir.

3) Hakim taşınmazı neye göre paylaştıracaktır?

Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar malı nasıl bölüşecekleri hususunda anlaşma yapabileceklerdir. Mahkeme tarafların rızaları doğrultusunda ortaklığın giderilmesine karar verebilir. Taraflar malın paylaşılması konusunda anlaşamamaları durumunda maldaki ortaklığın ya satış suretiyle ya da aynen taksim yoluyla giderilmesi yoluna gidilecektir.

Şayet malın aynen yani taraflar arasında paylaştırılması yoluna gidilecekse bu durumda taşınmazda ki pay durumu, yüz ölçümü, konumu ve niteliğine bakılacaktır. Ayrıca mahkeme hakimi İmar Mevzuatını da taksim konusunda göz önünde bulunduracaktır. Tüm bu hususların elverişli olması durumunda aynen taksim yoluna gidilecektir. Paylaşmanın mümkün olması durumunda bölünen parçaların bedellerinin birbirine eşit düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek paylaşma sağlanır.

Aynen taksimin mümkün olmaması veya tarafların paylaşma konusunda anlaşamaması durumunda taşınmazın değeri belirlenerek satış yoluna gidecektir.
Taşınmazın değeri neye göre belirlenmektedir ?

Taşınmazın değeri mahkemenin tayin edeceği bilirkişi heyetince tespit edilecektir. Buna göre taşınmazın niteliği(arsa, tarla, bahçe ), üzerinde bulunan muhdesatlar(ağaç, bina, depo, duvar vs.) göz önünde bulundurularak kıymet tayini yapılacaktır.

YASAL UYARI

İnternet sitemizde yer alan bilgiler SFM Hukuk ve Danışmanlık tarafından, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları bağlamında sadece bilgi amaçlı olarak yayımlanmıştır. İşbu internet sitesinde bulunan bilgi ve sair içerik hukuki tavsiye niteliği taşımamakta olup büromuz, ziyaretçilerin bu internet sitesine dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden , bu sitede yer alan hukuki nitelikteki her türlü bilgi, yazı ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından dolayı oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sitede yer alan bilgilerin izinsiz kullanılması yasaktır.