AİLE HUKUKU

4721 sayılı Medeni Kanun kapsamında; 

1. Soybağının kurulması veya reddi davaları, 

2. Velayet, vesayet ve nafaka davaları, 

3. Mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması, 

4. Miras sözleşmesinin hazırlanması, veraset ilamı alınması ve miras tasfiyesinin gerçekleştirilmesi, 

5. Boşanma davaları