İŞ HUKUKU

4857 sayılı kanun kapsamında İşçi – İşveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde hem işçi, hem de işveren işveren vekili olarak hizmet vermekteyiz. İşçi yönünden verilen hizmetler; 

A) 4857 sayılı kanundan kaynaklanan alacakların(Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Ücret Alacağı, Prim-İkramiye Alacağı, Yol-Yemek-Çocuk Parası, Eğitim Yardımı, AGİ alacakları, Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Ulusal Bayram Genel Tatil Ücreti, Yıllık İzin Alacağı, Ayrımcılık Tazminatı, Kötü Niyet Tazminatı, Ayrımcılık Tazminatı, Sendikal Tazminat, Haksız Fesih Tazminatı, Belirli Süreli İş Sözleşmelerinde Bakiye Süre Ücret Alacağı, TİS(Toplu İş Sözleşmesi) Tazminatı, Manevi Tazminat) tahsili amacıyla; 

1. Fesih ihtarnamelerinin hazırlanması, 

2. Arabuluculuk süreçlerinin sonuçlandırılması, 

3. Davaların açılması ve tüm aşamaların takibi. 

B) İşveren yönünden verilen hizmetler; 

1. 4857 sayılı İş Kanunu ve Kişisel Verilen Korunması Kanununa uygun olarak iş sözleşmelerinin hazırlanması ve doğabilecek uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti, 

2. Fesih İhtarnamelerinin hazırlanması, 

3. Arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi, 

4. Açılabilecek tazminat ve işe iade davalarının takibi ve sonuçlandırılması, 

C) İşe iade kapsamında kanunca belirlenen sürelere riayet edilerek, arabuluculuk, dava ve dava sonrası süreçlerinin yürütülmesi. 

D) Sigortalılık süresinin tespiti(hizmet tespiti) davaları, 

E) Kanun gereği, Sosyal Güvenlik Kurumuna yöneltilen veya kurum tarafından gerçek ve tüzel kişilere açılan ve İş Mahkemelerinde görülmesi gereken diğer davaların takibi ve sonuçlandırılması (İş kazasının tespiti, Rücu davaları, Prim borçlarına ilişkin davalar, Bazı durumlarda ödenek ve maaş bağlanması amacıyla açılan davalar, Bazı vs.) başlıcalarıdır.