İDARE HUKUKU

İdarenin, gerçek ve tüzel kişiler ile ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar; somut olaya göre iptal veya tam yargı davalarına konu edilebilmektedir. Bu kapsamda; 

1. İdarenin sorumluluğu ve hizmet kusuru nedeniyle tazminat davaları açılması, 

2. İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları açılması, 

3. İmar Kanuna ilişkin uyuşmazlıklar için açılması gereken davaların takibi 

4. İhalenin iptali davaları, 

5. Kamulaştırma iptal davaların yürütülmesi, 

6. Devlet memurlarının görevden çıkartılması, rütbe, terfi, tayin işlemlerine karşın iptal davaları, 

7. Sözleşmeden doğan davaların açılması alalarında hizmet vermekteyiz.