GAYRİMENKUL HUKUKU

721 sayılı Türk Medeni Kanunun, Eşya Hukuku adı altında 683. ve 1026. maddeleri kısmında düzenlenmiştir. Düzenlenen maddeler gereğince ortaya çıkan uyuşmazlıklarda verilen başlıca hizmetler; 

1. Tapu iptal ve tescil davaları, 

2. İzale-i Şuyu(Ortaklığın Giderilmesi) davaları, 

3. Şuf’a(Önalım) Davaları, 

4. Kamulaştırma Davaları (Kentsel Dönüşüm nedeniyle açılan tespit ve tescil davaları vs.), 

5. Taşınmaz satış vaadine ilişkin tescil davaları, 

6. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı davalar, 

7. Kira miktarının tespiti ve uyarlanması davaları, 

8. İstihkak davaları, 

9. Tescile zorlama davaları, 

10. Müdahelenin men’i ve ecri misil istemli davalar, 

11. Muris muvazaası(mirasçılardan mal kaçırma) davalarıdır.