VERGİ HUKUKU

Vergi hukuku, devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği kamu gelirlerinin hukuki rejimini inceler. Bu kapsamda gerçek kişi, tüzel kişi ve idare arasında birçok uyuşmazlık ortaya çıkabilmektedir. Bu kapsamda; 

 1-.Vergi ceza, ihbarnamelerinin ve ödeme emrinin iptali davaları, 

2-Vergi uyuşmazlıklarının düzeltme, uzlaşma veya dava ile çözülmesi alanlarında hizmet vermekteyiz.