TİCARET HUKUKU

6102 sayılı T.T.K. kapsamında tacirlerin, hukuki sorunlarının çözümü amacıyla her türlü danışmalık hizmeti, bununla beraber arabuluculuk süreçlerinin yürütülmesi, Ticaret mahkemelerinde görülen nev’i gereği tacirlere mahsus davaların yürütülmesi başta olmak üzere; 

1. Alım-Satım Sözleşmelerinin hazırlanması, 

2. Bayilik ve Acente Sözleşmelerinin hazırlanması, 

3. Rekabet Sözleşmelerinin hazırlanması, 

4. -Şirketler Hukukuna İlişkin Davalar (Ortaklıktan çıkma, Hisse devri, Şirketin feshi, Şirketin İhyası vs.) başlıcalarıdır.