DEĞER KAYBI

1) Değer Kaybı Tazminatı Nedir?

Karşı aracın, aracınıza verdiği zarardan dolayı aracın rayiç bedelin ki değer kaybı olarak adlandırılmaktadır.

2) Kimler Talep Edebilir?

Kaza nedeniyle aracının değerinde düşüş meydana gelen araç sahibi talep edebilir.

3) Talep Süreleri Nelerdir?

Talep süresi kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıldır.

4) Kimden Talep Edilebilir?

Arabanıza zarar veren aracın zorunlu sigortacısı, araç sahibi ve araç sahibi ile aynı kişi değilse sürücüden kusur oranında talep edilebilir.

5) Kaza Tespit Tutanağını Kusurlu Görünen Taraf Değer Kaybı Tazminatı İsteyebilir mi?

Bazı kazalarda tespit tutanağı kolluk tarafından düzenlenmesi zorunludur. (Resmi plakalı araçların karıştığı kazalar, hem maddi hasarlı hem de yaralanmalı kazalar vs.) Kolluk, kazanın oluş şekline göre tutanak düzenlemektedirler. Tutulan bu tutanaklar kesin kanaat ihtiva etmemektedir. Şayet meydana gelen kaza da kusurunuzun olmadığını düşünüyorsanız, dava yolu da dâhil olmak üzere tüm haklarınızı kullanabilirsiniz. Açılan bir davada mahkemenin kusur tayinini kaza tespit tutanağına bağlı kalmadan bilirkişi atayarak yaptıracağı unutulmamalıdır.

6) Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağından Kaynaklı Kusurlu Bulunan Taraf Tazminat Talep Edebilir Mi?

Kusurunuzun olmadığını veya tam kusurlu olmadığınızı düşündüğünüz durumlarda kusur eksperin, yaptığı kusur dağılımına itiraz hakkınız bulunmaktadır. İtiraz etmemiş olsanız bile dava yolu da dâhil olmak üzere tüm haklarınızı kullanabilirsiniz. Açılan bir davada mahkemenin kusur tayinini yeniden bilirkişi aracılığı ile yaptıracağı unutulmamalıdır.

7) Sigorta şirketine yapılan başvuruya rağmen ödeme yapılmaz ise süreç nasıl işleyecektir?

Eksper raporunda veya kaza tespit tutanağında kusurlu olmanız durumunda sigorta şirketi tarafınıza ödeme yapmayacaktır. Bazı durumlarda şirketler kusurlu olmadığınız halde keyfi sebeplerle ödeme yapmamaktadırlar.

8) Başvuru sonucu yapılan ödemenin yetersiz olması durumunda süreç nasıl işleyecektir?

Ödenen miktarın aracınızda meydana gelen değer kaybını karşılamadığını düşünüyorsanız, dava veya tahkim yolu ile bakiye zararınızı talep edebilirsiniz.

9) Aracın Model Olarak Eski Veya Kilometresinin Fazla Olması Durumunda Değer Kaybı Tazminatı Talep Edilebilir mi?

Aracınız daha önce hasar almadığı bir bölgesinden hasar alması durumunda değer kaybı talep edebilirsiniz. Aracınızın kilometresi veya yaşı talebinize engel teşkil etmemektedir.

10) Kazada Aracın Plastik Parçaları Zarar Görmesi Durumunda Değer Kaybı Talep Edilebilir Mi?

09.10.2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 2019/40 Esas 2020/40 Karar sayılı kararında; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90 ve 92. maddelerde geçen ‘Genel Şartlar’ ifadeleri iptal edilmiştir. Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. maddesinin birinci cümlesinin “… ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir…” ve ikinci cümlesinde yer alan “…ve genel şartlarda…” ibarelerinin iptaline karar verilmiştir. İptal kararı ile birlikte mini onarım” olarak adlandırılan plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı gibi parçalar da değer kaybı kapsamına alınmıştır.

11) Süreç ne şekilde işler?

Süreç duruma göre kısa veya uzun sürebilmektedir. Yasa gereği sigorta şirketine başvuru zorunlu olup, başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda arabuluculuk süreci bu sürecinde sonuçsuz kalması durumunda dava veya tahkim süreci başlatılmaktadır.

12) Sigorta şirketinin aracı tamir ettirmesi ve hasarını ödemesi durumunda değer kaybı istenebilir mi?

Kaza sonucunda tam kusurlu olmamanız durumunda sigorta şirketi kendi sigortalı aracın kusur oranında aracınızın zararını tam veya kısmi olarak karşılayacaktır. Fakat sigorta şirketinizin aracınızın hasarını tazmin etmesi hasar ödemesi olup, değer kaybı tazminatı ile karıştırılmamalıdır.

13) Park halinde ki aracı zarar gören kişi, değer kaybı tazminatı talep edebilir miyim?

Park halinde meydana gelen zararlarda zararı veren araç tespit edilemiyorsa değer kaybı talep imkânınız bulunmamaktadır. Fakat zarar veren aracın plakasını tespit edebilmeniz durumunda karşı araç kaza yerinden tutanak tutulmaksızın ayrılmış olsa bile değer kaybı tazminatı talep edebilirsiniz. Kasko sigortanız için ise poliçenizde değer kaybı ile alakalı olarak bir teminat klozu bulunması durumunda kendi kasko şirketinizden de değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz.

14)Aracın uzun süre tamirde kalması durumunda araç kiralanırsa, kira ücreti talep edilebilir mi?

Aracınızdan mahrum kalmanız nedeniyle uğrayacağınız zarar kazanç kaybı olarak nitelendirilmektedir. Kazanç kaybını zarar veren aracın sigorta şirketinden talep etme imkanınız bulunmamaktadır. Fakat bu zararınızı aracınıza zarar veren aracın sürücüsünden ve aracın sahibinden isteyebilirsiniz. Bu tazminat kalemi yönünden başvuru ve herhangi bir arabuluculuk şartı bulunmamaktadır.

15) Aracın ticari araç/kamyon/minibüs/taksi/traktör olması durumunda değer kaybı talep edilebilir mi?

Aracınız hurda veya trafikten çekme belgeli araç olmadığı sürece türü ne olursa olsun değer kaybı tazminatı talep edebilirsiniz.

YASAL UYARI

İnternet sitemizde yer alan bilgiler SFM Hukuk ve Danışmanlık tarafından, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları bağlamında sadece bilgi amaçlı olarak yayımlanmıştır. İşbu internet sitesinde bulunan bilgi ve sair içerik hukuki tavsiye niteliği taşımamakta olup büromuz, ziyaretçilerin bu internet sitesine dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden , bu sitede yer alan hukuki nitelikteki her türlü bilgi, yazı ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından dolayı oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sitede yer alan bilgilerin izinsiz kullanılması yasaktır.