İCRA VE İFLAS HUKUKU

2004 sayılı kanunumuzca takip hukuku alanında uzmanlaşmış olan ofisimiz, tacirlere ve gerçek kişilere icra takipleri ve her türlü alacak tahsili alanında hizmet vermektedir. Verilen hizmetlerden başlıcaları; 

1. Kıymetli evrakın cebri icra yolu ile tahsili bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması, 

2. Mahkeme ilamlarının icra işlemlerine konu edilmesi, 

3. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip işlemleri, 

4. İlamsız takipler, 

5. Somut olaya göre ihtiyati haciz işlemleri, 

6. İstihkak, meskeniyet,,sıra cetveline itiraz, takibin iptali başta olmak üzere İcra Hukuk Mahkemelerinde görülen davalar, 

7. Hacizli veya rehinli menkul veya gayrimenkul satışı, 

8. Taahhüt ve Nafaka ilamlarının yerine getirilmemesi başta olmak üzere İcra Ceza Mahkemesi şikâyet işlemleridir.