KİRA UYUŞMAZLIKLARI

1) Kira ilişkisi nedir?

TBK’nun 299. Maddesine göre; Kira sözleşmesi kiraya veren tarafın bir şeyin kullanılmasının veya kullanmaya ek olarak yararlanılmasının kiracı tarafa bırakıldığı, kiracının da bunun karşılığında taraflar arası kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

2) Kira Sözleşmesinin sona ermesi durumunda kiracı tahliye edilebilir mi?

Konut ve işyeri kiralarında sözleşme süresi bittiğinde sözleşme kendiliğinden sona ermemektedir. Kira Kontratı yenilenmese bile kanun gereği aksi bir ihtar bulunmadığı durumda bir yıl süre ile uzamış sayılmaktadır.

3) Kira artışı neye göre yapılabilir?

Kira sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça yapılacak artış TÜFE oranından fazla olamaz.

Ek olarak kanuna eklenen geçici madde ile 1 Temmuz 2023 tarihine kadar TÜFE daha fazla olsa dahi artış en fazla %25 olarak yapılabilecektir.

4) Kira bedelinin emsal kiralara kıyasen çok düşük kalması durumunda hukuki durum nedir?

Özellikle uzun süreli kiralamalarda taşınmazın kirası emsallerine göre düşük kalabilmektedir. Bu durumda kiranın emsal kiralara denklenmesi amacıyla kanun ev sahibine kira tespit davası açabilme şansı tanımıştır.

5) Kira tespit davası ne zaman açılabilir?

Kira tespit davası kira başlangıç tarihinden itibaren 5 yılın dolması ile birlikte açılabilmektedir. Davanın açılabilmesi için kiracıya herhangi bir ihtarda bulunmak zorunlu değildir.

6) Kira sözleşmesinde artış maddesi olsa dahi kira tespit davası açılabilir mi?

Kira sözleşmesinde artış maddesinin olması kira tespit davası açılmasına engel değildir.

7) 5 yıl sürenin dolmaması durumunda kiraya verenin hakları nelerdir?

5 yıl sürenin dolmaması durumunda kiraya veren, kiralayana uyarlama davası açabilir. Ancak bu davada kira tespit davasından farklı olarak ortaya çıkan yeni durumların varlığı ve bu durumlara endeksli olarak kiranın artırılması gerektiği ispatlanmalıdır.

8) Taşınmazın satılması durumunda kiracının ve eski malik ile yapılan kira kontratının hukuki durumu nedir?

Taşınmazın satılması durumunda eski malik ile yapılan kira kontratı yeni maliki bağlamaktadır.

9) Yeni malik, ihtiyaç nedeniyle veya inşaat yaptırma gerekçesiyle tahliye isteyebilir mi?

Yeni malik yukarıda bahsettiğimiz gerekçeler ile tahliye isteyebilir. Fakat kiracının tahliyeye yanaşmaması durumunda tahliyenin mahkeme kararı ile yapılması gerekmektedir. Açılacak dava sözleşmenin bitiminde açılabileceği gibi taşınmaz satın alındıktan itibaren bildirim(kiracıya yapılan satın alma bildirimidir. Satış tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılmalıdır.) üzerine 6.ay sonunda da açılabilecektir.

10) Tahliye taahhüdünün hukuki durumu nedir?

Usulüne uygun alınmış bir tahliye taahhüdü mevcutsa kiraya veren kiralayanın tahliyesini talep edebilir. Tahliye taahhüdünde bulunulan tarihte kiracı çıkmaz ev sahibi de dava açmaz ise tahliye taahhüdü geçerliliğini yitirmektedir.

 

YASAL UYARI

İnternet sitemizde yer alan bilgiler SFM Hukuk ve Danışmanlık tarafından, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği’nin meslek kuralları bağlamında sadece bilgi amaçlı olarak yayımlanmıştır. İşbu internet sitesinde bulunan bilgi ve sair içerik hukuki tavsiye niteliği taşımamakta olup büromuz, ziyaretçilerin bu internet sitesine dayanarak gerçekleştirdiği işlemlerden , bu sitede yer alan hukuki nitelikteki her türlü bilgi, yazı ve sair içeriklerin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmasından dolayı oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sitede yer alan bilgilerin izinsiz kullanılması yasaktır.